Disclaimer & Privacy

PRIVACYVERKLARING SOLVE TECHNIEK B.V.

Solve Techniek B.V., gevestigd aan de Peppelkade 13b, 3992 AL in Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We vinden het van groot belang om data te beschermen en willen dat u volledig op ons kunt vertrouwen wat betreft de veiligheid van uw gegevens. Uw privacy is voor ons van uiterst belang.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Solve Techniek verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Geslacht – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Bedrijfsnaam – Bedrijfsadres – Facturatie adres – Gegevens over uw activiteiten op onze website – Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) – Social media data – Geografische locatiegegevens IP-adres – Functie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@solve-techniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Solve Techniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van uw betaling – Offertes naar u te kunnen sturen per post of per email – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Goederen en diensten door ons personeel bij u af te leveren – Leveranciers goederen bij u af te leveren die wij nodig hebben voor onze dienstverlening

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Solve Techniek houdt uw persoonsgegevens bij in een bestand voor relatiebeheer, berekening en facturatie. Volgens de voorschriften van de Belastingdienst zijn bedrijven en zelfstandigen verplicht om hun financiële administratie gedurende 7 jaar te bewaren. Dit is een wettelijke verplichting die we naleven. Deze bewaartermijn van 7 jaar is het minimale tijdsbestek waarin wij uw gegevens moeten behouden. Echter, we hanteren vaak langere bewaartermijnen om bijvoorbeeld over 10 jaar nog steeds toegang te hebben tot uw gegevens in ons systeem. Dit stelt ons in staat om u te helpen als u in de toekomst vragen heeft over bijvoorbeeld eerdere leveringen van beplanting of het type tegels die destijds zijn gelegd. Veel van onze klanten waarderen deze service. Als u er echter op staat dat uw gegevens na de wettelijk vereiste periode van 7 jaar worden verwijderd, kunt u contact met ons opnemen en zullen we dit voor u regelen. We streven ernaar om onze klanten te allen tijde van dienst te zijn en tegemoet te komen aan hun individuele wensen. Lees onderstaand bij Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Openbaarmaking en delen persoonsgegevens met derden

Bij Solve Techniek hechten we veel waarde aan uw privacy. We zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. In dat geval kunnen uw gegevens worden gedeeld met softwareleveranciers, clou partners, transportpartners, datacenters, dienstverleners en financiële instellingen. Deze derde partijen zijn verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid. In sommige situaties kan Solve Techniek verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan bevoegde autoriteiten op basis van de wet of in verband met juridische procedures ter bescherming van onze rechten. Behalve in deze gevallen zullen we uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derden zonder uw toestemming en zonder dat er een dataverwerkingsovereenkomst met de betreffende derde partij is afgesloten, waarin de nodige garanties worden geboden voor de vertrouwelijkheid en privacy van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Solve Techniek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Solve Techniek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ We maken gebruik van Google Analytics om te volgen hoe gebruikers onze website gebruiken en om de effectiviteit van onze Google Ads advertenties op Google-zoekresultatenpagina’s te meten. De informatie die we via onze website verzamelen, inclusief het IP-adres van uw computer, wordt verzonden naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten door Google. Voor meer informatie kunt u het privacy beleid van Google raadplegen. Google gebruikt deze gegevens om het gebruik van onze website te analyseren, rapporten over de website-activiteit aan ons te verstrekken en adverteerders informatie te bieden over de effectiviteit van hun campagnes. Google kan deze informatie ook aan derden verstrekken als dit wettelijk vereist is of als deze derden namens Google de informatie verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Solve Techniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@solve-techniek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Solve Techniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Solve Techniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, Of heeft en een andere vraag over deze privacy verklaring neem dan gerust contact op met ons op. Onze contactgegevens: www.solve-techniek.nl Peppelkade 13b 3992 AL te Houten 030 40 10 450 info@solve-techniek.nl Met vriendelijke groet, Solve Techniek B.V.